Bestemmingsplan land van matena papendrecht

Hier verrijst binnenkort een exclusieve woonwijk met . In het bestemmingsplan komt de bouw van . Interesse in bouwen op deze . Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina. Bouwplan, geheel ontruim. De provincie wil niet doorgaan met de bestemmingsplanprocedure zolang.

Papendrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan : . Berichttype: bestemmingsplan Locatie: Groot-Ammers, Achterland. Het perceel is niet alleen mooi, het bos past ook in het bestemmingsplan van het park. Gevolgen voor het land van Matena. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Aalscholver goedgekeurd.

Voor de kavels moet wel het bestemmingsplan in acht worden genomen en eveneens zijn de woningen gebonden . Tegen het besluit van de gemeente om een nieuw bestemmingsplan voor het gebied vast te stellen, is bezwaar . Bestemmingsplan CPO De Weere vastgesteld.

De molen bemaalt nu op vrijwillige basis de polder Kortland. Op bedrijventerrein Kil III zijn diverse percelen waar het bestemmingsplan. Streefland (provinciale inspectie der archieven) heeft. Voorzitter van de overleggroep voor het bestemmingsplan Centrum. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging voor de.

De fietsverbinding langs de Molenkade van Groot-Ammers, via Achterland , naar. Voor het perceel van eiseres gold voorheen het bestemmingsplan. Bedrijventerrein Gorinchem-noord: momenteel wordt een bestemmingsplan. Gemeentelijke Monumentenverordening leek op papier.

De Volgerlanden , Oostpolder en Baanhoek-West d. Jaarrond beschermde nesten. Alblasserdam ligt in de landstreek de Alblasserwaard die. Matena , Oostpolder en de polder Het Nieuwland die aansluiten op. PAPENDRECHT – Wie in Papendreclit een beeldbepalend pand langs de dyk bezit en.

Matenasche Scheidkade en het Land van Matena ,. Vorstenhuis en Vaderland ”, historisch gepositio- neerd aan weerszijden. De meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een bedrijfsruimte te kopen zijn: Antoniapolder (10), Nijverwaard (13), Polder Het Nieuwland (13), .

Er is bedreiging in de vorm van de reguliere bewerking van het land. In de wijziging van het bestemmingsplan staat momenteel dat de afstand tussen de. Voor kleinschalige invullingen worden waar nodig bestemmingsplannen aangepast.

Aanvullende archeologische inventarisatie bestemmingsplan Land van Matena , Pa.