Hoogstammige boom

Artikel van het veldwetboek bepaalt dat hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand mogen . Hierboven begint de vertakking met gesteltakken. Een hoogstamboom kan zowel een . Dit artikel bepaalt dat hoogstammige bomen , bij gebrek aan een vast en erkend ( plaatselijk) gebruik, slechts op meter van de scheidingslijn . Het is zo dat volgens artikel van ons Veldwetboek elke hoogstammige boom op een afstand van 2m van de scheidingslijn moet geplant . Wat verstaat men eigenlijk onder hoogstammige bomen.

Welke zijn de wettelijke bepalingen hierover. Mag ik zomaar hoogstammige bomen vellen? Soms kan het nodig zijn om bij mogelijk gevaar snel op te treden en blijft er weinig tijd over om al . Voor het vellen van een hoogstammige boom is een stedenbouwkundige vergunning of een kapvergunning nodig.

In het Vlaamse decreet wordt elke boom die . Voor elk vellen van een hoogstammige boom op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient men een aanvraag voor een . Niets is immers vervelender dan een prachtige boom of haag te moeten uitdoen. Hoogstammige bomen vormen doorgaans een grote kruin en nemen daarom .

Omdat ik weinig geduld heb om alle forum berichten te lezen, wens ik hier de vraag te stellen of een gouden regen bij hoogstammige bomen. Anderzijds kan de buur je vragen om overhangende takken weg te snoeien: een vervelend karwei bij hoogstammige bomen die kort bij de grens staan. Om een hoogstammige boom te vellen heeft u een kapvergunning nodig. Onder hoogstammige bomen verstaan we bomen met een stam die op een meter vijftig van de grond ten minste veertig centimeter omtrek meten en ten minste . Veldwetboek mogen hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde . Met hoogstammige boom bedoelt men een boom waarvan de stam ten.

Het dossier van de aanvraag om hoogstammige bomen te vellen, bevat volgende. Het kappen van hoogstammige bomen , alleenstaand of in lijn- of groepsverban voor zover ze geen deel uitmaken van een bos, valt onder de regels van de . Het vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens meter, gemeten op meter hoogte) is in principe onderhevig aan een . HOOGSTAMMIGE BOMEN VELLEN OF . Ruimtelijke Ordening het vellen van hoogstammige bomen , zijnde. De boom staat in woongebie agrarisch gebied of industriegebied;.

Als u bomen wilt kappen, moet u rekening houden met verschillende reglementeringen. Kappen van hoogstammige bomen , niet gelegen in een bos. Met dit formulier vraagt u toelating voor het vellen van hoogstammige bomen op een perceel in Wijnegem. Deze aanvraag moet minstens één maand voor de .