Infiltratieput regenwater

Voorbeelden zijn infiltratieput , infiltratiekolk, infiltratiebuis, infiltratieblokken. Wilt u hemelwater diep de grond in leiden? Dat kan met een infiltratieput van Drainagebuizen.

Deze putten, die ook wel zinkput of zakput . Laat regenwater snel wegstromen met een goede infiltratieput.

Profiteer van een scherpe prijs en snelle levering bij PVC Voordeel! Al gehoord van de Vlaamse Verordening Hemelwater? Toch is ze van toepassing op elke nieuwbouw en bepaalde verbouwingen. Wij scheppen duidelijkheid.

U al het nodige voor een kwalitatieve opvang van regenwater voor hergebruik,. Een infiltratieput , ook wel zinkput of zakput genoem is hier één van. Het regenwater wordt hierin opgevangen en .

Met infiltratie van regenwater wordt bedoeld dat dit in de grond terecht komt en niet in de riolering. Regenwaterinfiltratie is eigenlijk heel . Karmat infiltratieput met afvoer 1mm op voorraad Vrijstaande infiltratieput aansluiting 110mm voor regenwater afvoer, geen afvoer nodig. Met deze infiltratieput Ø 1mm kan het hemelwater worden opgevangen op plaatsen waar bijv. Bekijk de infiltratieput.

Regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. Wij hebben onze nieuwbouw afgewerkt maar. Aco ontwikkelt efficiënte afvoer voor elke tuinconstructie: de Gully.

Dat zijn allemaal constructies die ervoor zorgen dat regenwater – via . Infiltratie put of kratten posts jan. U kunt het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken otoiletten door te spoelen kledij te wassen uw woning of auto schoon te . Bent u op zoek naar geperforeerde regenwaterputten incl. Het overtollige regenwater wordt ondergronds geïnfiltreerd door de infiltratieputten. Deze voorziening combineert een tijdelijke buffering met infiltratie.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat hergebruik en infiltratie best niet in één put gecombineerd worden om kwalitatief regenwater in de woning te kunnen. Een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag bij Aquafin.

Dat betekent ook ruimte maken voor regenwater , om het te laten infiltreren in. De meeste drainagesystemen voeren regenwater af naar een sloot of riolering. Bij een infiltratieput of een infiltratiebuis wordt het water rechtstreeks via de.

GSV) is een aanzienlijke verstrenging van de. Een regenwaterinfiltratievoorziening is een constructie via welke regenwater kan. Ben ik verplicht om regenwater te recupereren en te hergebruiken?

Loos het regenwater niet in de riolering maar vang het op in een regenton. Sluit de overstort aan op een grindput of infiltratieput – aanlsuiting op riool niet.