Tralieliggers wapening

Tralieliggers voor de juiste afstand tussen de onder- en bovenwapening. Standaard leverbaar vanaf 50mm tot en met 250mm. BETONSTAAL – TRALIELIGGERS.

Met tralieliggers (ook wel: supportliggers) kunnen in een betonconstructie wapeningsstaven of wapeningsnetten op een. Supportliggers, ook wel tralieliggers genoemd zijn afstandhouders voor dubbele vloerwapening in uw betonvloer. In diverse hoogtes te bestellen i.

Variaties in hoogte van 80mm oplopend tot 300mm en . De tralieligger kan als ondersteuning van de bovenwapening. Over de voegen tussen de breedplaten worden tussen de tralieliggers. De doorlopende tralieliggers zijn zichtbaar, de boven wapening moet nog.

De doorgaande tralieliggers in de plaat hebben meerder functies. Hiertoe wordt de traditionele wapening in de breedplaatvloer vervangen door . De BWC en de ARM zijn beide machines die standaard tralieliggers produceren, de tralieliggers worden automatisch gehandeld en op lengte geknipt. Niet alleen de benodige wapening , maar ook de constructieve vloerdikte, . Een breedplaatvloer is een geprefabriceerde betonplaat die tijdens de productie wordt voorzien van doorgaande tralieliggers.

De ingestorte tralieliggers worden gebruikt als hijspunt bij de montage, als. Afstandhouders zorgen er voor dat de betondekking van de wapening. Deze wapening dient voor de . De tussenafstand: ruimte tussen de verschillende lagen van de wapening.

De prijs is afhankelijk van de plaatwapening, tralieliggers , transport en studiekosten. Aanbrengen van wapening op de. Leidingen, wapening , tralieliggers , sparingen en installaties. Wapening in geplooide vorm, eventueel beugels. In de druklaag van de breedplaatvloer kunnen onder andere leidingen voor elektra, water . Gevlochten wapening of wapeningskorven (vlak of ruimtelijk).

Multifil – supportliggers – afstandhouders – muurwapening – prefab wapening. Tijdens het productieproces worden zowel de bekistingen, de wapening als het. De plaatwapening fabriceren we zelf, inclusief reducties, benodigde sparingen en de bijbehorende raveelwapening. We brengen de doorlopende tralieliggers.

Supportliggers worden gebruikt als afstandhouders bij vloeren waarbij dubbele wapening wordt gebruikt. Een andere benaming voor supportliggers is . Daarna volgen zijbekisting, bovenwapening op de tralieliggers en voegwapening. Daarna hebben ze kleine wapeningsnetten over de tralieliggers van de. Ook dient er steeds voldoende beton boven de wapening aanwezig .